Konsultacje Społeczne w/s Gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2011 - 2014

16.07.2012

Informujemy, że konsultacje społeczne w sprawie Giminnych zadań inwestycyjnych w latach 2011 - 2014 odbędą się 17 sierpnia 2012 w godzinach 17-18 w Szkole Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia).

Konsultowane będą zadania wybrane przez Komisję Inwestycji Rady Dzielnicy Wielki Kack z "Listy zamierzeń inwestycyjno - remontowych Rady Dzielnicy Wielki Kack" dostępnej pod adresem: http://www.gdynia.pl/rady/7264_73377.html (metryki zadań dostępne są na podanej stronie w menu po prawej stronie).

Wybrane zadania do konsultacji:

- Starodworcowa - remonta nawierzchni od Stolemów do Kaczeńcowej

- Starochwaszczyńska odwodnienie

- Stolemów  ? oświetlenie + chodnik

- Starochwaszczyńska ? oświetlenie

- Starochwaszczyńska ? lustro

- Źródło Marii ? przełożenie chodnika

- Źródło Marii ? przy kościele Wawrzyńca

Pozostałe aktualności: