Zadania Inwestycyjne 2011-2014 - Uchwała

20.09.2012

Szanowni Państwo, pod adresem: http://www.gdynia-wielkikack.info/repository/files/uchw.RDzXV.11.12w_spr._inwstycji.pdf można zapoznać się z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy dot. zadań inwestycyjnych.

Informacje szczegółowe dot. zadań można sprawdzić w aktualnościach pod adresem: http://www.gdynia-wielkikack.info/x.php/1,108/Konsultacje-Spoleczne-w-s-Gminnych-zadan-inwestycyjnych-i-remontowych-w-latach-2011-2014.html

Pozostałe aktualności: