Trasa Historyczna Wielki Kack - otwarcie

01.06.2014

Ile lat liczy historia Wielkiego Kacka i skąd pochodzi nazwa dzielnicy? Jak kształtowały się losy XIV-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca i wyjątkowego na mapie Gdyni miejsca, jakim jest Źródło Marii z figurą Matki Bożej? Dlaczego w Wielkim Kacku zbudowano dwie linie kolejowe ? starą i nową? W którym roku wielkokacka wieś została przyłączona do Gdyni? Co oznacza nazwa Fikakowo i kiedy z Wielkiego Kacka wyodrębniły się dwie nowe gdyńskie dzielnice ? Karwiny i Dąbrowa?

Odpowiedzi na te pytania uzyskacie Państwo już 8 czerwca, podczas uroczystej inauguracji Trasy Historycznej Wielki Kack. Dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy, w Wielkim Kacku stanie 5  wielkoformatowych tablic z informacjami w języku polskim, angielskim i kaszubskim. Tematem pierwszej tablicy są zwięzłe dzieje wsi Wielki Kack od najwcześniejszej wzmianki źródłowej w 1277 roku do współczesności. Tablica nr 2 prezentuje dzieje linii kolejowych, poprowadzonych przez Wielki Kack w XX wieku. Kolejna (nr 3) przedstawia bogate dzieje starej parafii p.w. św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku, funkcjonującej tu od momentu lokacji wsi w 1353 roku. Przedostatnia tablica przybliża współczesny obraz dzielnicy i krótką, aczkolwiek anegdotyczną przeszłość osiedla Fikakowo. Tablica nr 5 poświęcona jest znanemu w całej Gdyni miejscu kultu religijnego, jakim jest Źródło Marii w Wielkim Kacku, sięgające swoimi korzeniami początków XX wieku. Trwające ponad rok, intensywne prace Rady Dzielnicy Wielki Kack i Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni oraz partnerów społecznych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odział Gdynia i Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich ?Leśna Szkółka? zaowocowały powstaniem Trasy Historycznej Wielki Kack, która ma podkreślić bardzo istotny, choć mało znany rys dziejów naszego miasta. Gdynia jest miastem nowoczesnym i słusznie dumnym ze swoich osiągnięć w ostatnich niemal dziewięciu dekadach, choć należy pamiętać o wielowiekowej, rodzimej historii tego miejsca. Gdynia leży na kaszubskiej ziemi, a wśród jej mieszkańców wielu identyfikuje się z Kaszubami. Poza ?nowymi? obywatelami powstającego w dwudziestoleciu międzywojennym miasta, którzy przybyli nad Bałtyk ze wszystkich zakątków Polski, są wśród nas także tacy, którzy mieszkają na tych terenach od zawsze.

W niedzielę 8 czerwca serdecznie zapraszamy do Wielkiego Kacka. O godz. 11:30 w kościele św. Wawrzyńca odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana w intencji mieszkańców, a o godz. 13:00 przy Źródle Marii mieszkaniec dzielnicy, Minister Sprawiedliwości RP Marek Biernacki odsłoni jedną z tablic. Znawca dziejów Gdyni, dr Tomasz Rembalski, przybliży historię Wielkiego Kacka, a wrażenia artystyczne zapewni występ kapeli kaszubskiej oraz recytacja wierszy Juliana Tuwima przetłumaczonych na język kaszubski w wykonaniu autora tłumaczenia Tomasza Fopke, wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. O godz. 14:00 rozpocznie się gra rodzinna, podczas której w urozmaicony sposób będzie można pokonać 60-minutową Trasę. Organizatorem tej gry są harcerze z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich ?Leśna Szkółka?. Dla wszystkich uczestników tak aktywnego popołudnia przygotowany zostanie poczęstunek, a każdy przybyły otrzyma kolorowy przewodnik po Trasie Historycznej.

Pozostałe aktualności: