Książeczki z konkursów literacko-plastycznych

Trzy lata temu, podczas obrad Komisji Kultury działającej w Radzie Dzielnicy Wielki Kack, doszliśmy do wniosku, że warto zorganizować dla dzieci ze szkół podstawowych konkurs, który pomógłby młodym, utalentowanym mieszkańcom naszej dzielnicy rozwijać swoją kreatywność.

Uznaliśmy, że formuła konkursowa, wymagająca od dzieci napisania pracy literackiej

i wykonanie do niej ilustracji jest propozycją skierowaną nie tylko do uczniów zdolnych, ale także do tych, którzy chętnie się podejmują nowych wyzwań. Jednocześnie podjęliśmy decyzję, że wyróżnione prace umieścimy w małej książeczce, która po wydaniu będzie jedną z nagród dla młodych twórców. Pomysł okazał się bardzo trafny, bo jak mówili nam rodzice i nauczyciele uczniów; nie ma lepszego uhonorowania wysiłku dzieci jak opublikowanie ich prac. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy szkoły z naszej dzielnicy oraz te mieszczące się w sąsiedztwie.

W pierwszej edycji wzięli udział tylko uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni, ale w dwóch kolejnych, wśród prac zgłoszonych do konkursu, znalazła się twórczość uczniów

z innych szkół i rywalizacja stała się poważniejsza.

Temat konkursu co roku dotyczył Gdyni, ale hasło działań zmieniało się i kolejno dzieci pisały prace literackie i wykonywały dzieła plastyczne do następujących tematów:

- Gdynia piękna przez cały rok,

- Gdynia moją małą ojczyzną,

- Oni żyli i żyją w Gdyni.

Wymagania konkursowe; zarówno literackie, jak i plastyczne, zróżnicowano i opracowano osobno dla uczniów klas I-III i osobno dla klas IV-VI. W pierwszej edycji młodzi twórcy zmagali się ze strofami poetyckimi, w których ukazali niepowtarzalną atmosferę i urok Gdyni,  w drugiej tworzyli opis ukochanego miejsca w Gdyni, a w trzeciej pisali elementy charakterystyki podziwianej postaci z Gdyni i argumentowali swój wybór. Prace plastyczne wykonywane były w formacie A-4 różnymi technikami plastycznymi i oprawiane w passe-partout w formacie A-3.

Jury konkursu powołane przez organizatorów oceniało prace, zwracając szczególna uwagę

na następujące elementy:

- oryginalne, samodzielne i twórcze podejście do tematu,

- szatę graficzną pracy,

- estetykę i artyzm prac plastycznych.

Prace plastyczne uczniów i ich próby literackie świadczą o tym, że w naszej dzielnicy

jest wielu utalentowanych młodych ludzi, którzy pracują twórczo, rozwijają swoją kreatywność

i korzystają ze swojej wyobraźni. Chciałoby się krzyknąć: Tak trzymać młodzi artyści!!!

Wielobarwne i najciekawsze prace po drobnych korektach redakcyjnych umieszczono

na stronach książeczek wydanych przez Wydawnictwo Region z tytułami odpowiadającymi tematom kolejnych edycji konkursu. A podczas uroczystego wręczenia nagród rozdano je wyrożnionym dzieciom, co sprawiło radość nie tylko młodym twórcom, ale także im rodzicom, dziadkom, krewnym i nauczycielom.

Trzy książeczki wydane w kolejnych trzech latach to wynik pracy radnych z komisji kultury, a szczególnym zaangażowaniem wykazały się radne: Ewa Bajon i Hanna Paradowska.

Z nieukrywaną satysfakcją przyglądamy się kolejnej kolorowej książeczce i zachęcamy wszystkich młodych autorów do dalszych działań artystycznych.