Kaszubi zapraszają na "Dzień Abrahama" w Wielkim Kacku

19.06.2015

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Koło Wielki Kack serdecznie zaprasza na kaszubski festyn rodzinny "Dzień Abrahama", który odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2015 r. o godz. 19:00 na przykościelnym boisku parafii p.w. Św. Wawrzyńca przy ul. Źródło Marii 18 w Gdyni.

Rada Dzielnicy Wielki Kack wspiera finansowo festyn.

"Dzień Abrahama" ma przypomnieć propagatora polskości Pomorza oraz działacza społecznego nazywanego ?królem Kaszubów?.

W imieniu Zrzeszenia na smażenie kiełbasek przy tradycyjnym ognisku, zaprasza przewodniczący Koła Franciszek Gurski, który jest inicjatorem corocznych festynów kaszubskich. Będzie to kolejna impreza, integrująca lokalną społeczność i pokazująca piękno kaszubskiej kultury. Nachodzące biesiadowanie połączone z regionalnymi przyśpiewkami przy akompaniamencie kapeli kaszubskiej obfitować będzie w wiele atrakcji. W ramach wydarzenia przewidziany jest między innymi konkurs z nagrodami o tematyce kaszubskiej. Całość imprezy uświetni kapela kaszubska w pięknych i bogatych regionalnych strojach. Przy akompaniamencie kapeli kaszubskiej na ludową nutę zostanie rozpalone ogniskoi rozpocznie się pieczenie kiełbasek, a biesiada, integracja i sąsiedzkie rozmowy potrwają do wieczora. Festyn będzie również okazją do podziękowania odchodzącemu na emeryturę proboszczowi wielkokackiej parafii ks. Prałatowi Ryszardowi Kwiatkowi.

Pomysły sprawdzone i wartościowe kulturowo i społecznie należy promować mając nadzieję, że będą kontynuowane w kolejnych latach z pożytkiem dla mieszkańców, a tym samym dając dużo satysfakcji organizatorom.

Witômë w Wiôldżm Kacku

 

Tak muzykowano w poprzednie lata

Pozostałe aktualności: