Zapraszamy na turniej piłkarski podczas festynu w dniu 19 września

14.09.2015

Zachęcamy do zgłaszania drużyn do udziału w turnieju piłkarskim w kat. 7-13 lub od 14 lat.
Wydłużyliśmy termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną do dnia 17 września włącznie!
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: turniej.pilkarski.2015@gmail.com

 

 

Turniej piłkarski w ramach Festynu Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dwóch grupach wiekowych: 7-13 oraz od 14 lat


sobota, 19 września 2015 r. w godz. 13.00-18.00, boisko na osiedlu Fikakowo

INFORMACJE NA TEMAT TURNIEJU

 

 1. Turniej rozgrywany jest w ramach festynu, którego organizatorem jest Rada Dzielnicy Wielki Kack a współorganizatorem Agencja MB Maciej Bielecki z siedzibą w Gdyni.
 2. Turniej rozgrywany jest w oparciu o REGULAMIN, w którym dostępne są szczegółowe informacje na temat zasad organizacji turnieju.
 3. Do udziału w turnieju uprawnione są drużyny klubowe, osiedlowe, szkolne i parafialne oraz dzieci niezrzeszone.
 4. Zawodnik zgłoszony do turnieju może reprezentować wyłącznie jedną drużynę.
 5. Liczba uczestników: maksymalnie siedmiu zawodników, pięciu grających i dwóch rezerwowych.
 6. Każda drużyna może mieć swojego trenera/opiekuna (nie jest to jednak wymagane).
 7. Drużyny występują pod nazwą zgłoszoną do udziału w turnieju.
 8. Każda drużyna typuje kapitana, który odpowiada za zachowanie swojej drużyny.
 9. Do turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe drogą mailową, dla każdej z kategorii wiekowej z osobna oraz zgłoszenia indywidualne bezpośrednio w dniu turnieju na boisku, przed jego rozpoczęciem.
 10. Termin składania zgłoszeń drogą mailową upływa w dniu 17 września 2015 r. Zgłoszenia indywidualne możliwe w dniu turnieju - bezpośrednio na boisku, w godz. 12.00-12.45.
 11. Maksymalna ilość drużyn mogących wziąć udział w turnieju to osiem zespołów dla każdej z kategorii wiekowej.
 12. O zakwalifikowaniu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 13. Lista drużyn zgłoszonych do turnieju w każdej z kategorii wiekowej zostanie wywieszona na boisku w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem.
 14. Zgłoszeń drużyny do turnieju drogą mailową dokonuje osoba pełnoletnia, to jest: trener/opiekun bądź w przypadku jego braku rodzic/opiekun prawny kapitana lub innego członka zespołu, lub też kapitan zespołu, o ile jest on osobą pełnoletnią, na adres mailowy: turniej.pilkarski.2015@gmail.com . Zgłoszenia indywidualne, dokonywane bezpośrednio na boisku przed rozpoczęciem turnieju składają uczestnicy turnieju (nie ma wymogu, by osoby te były pełnoletnie).
 15. Zgłoszenie mailowe  do udziału w turnieju odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego przez osobę zgłaszającą drużynę do turnieju FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres mailowy: turniej.pilkarski.2015@gmail.com
 16. Poza wysłaniem formularza zgłoszeniowego, każdy z uczestników turnieju (osoba pełnoletnia) lub jego rodzic bądź też opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi stosownego oświadczenia:
  OŚWIADCZENIE - UDZIAŁ W TURNIEJU DZIECKA
  (wypełnia rodzic / opiekun prawny dziecka w przypadku zgłoszenia do udziału w turnieju osoby niepełnoletniej)
  OŚWIADCZENIE - UDZIAŁ W TURNIEJU OSOBY PEŁNOLETNIEJ (wypełnia pełnoletni uczestnik turnieju).
 17. Wypełnione oświadczenia wszystkich zawodników każdej z drużyn można wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym podczas mailowego zgłoszenia drużyny do udziału w turnieju lub dostarczyć organizatorowi w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

ZGŁOSZENIA:

turniej.pilkarski.2015@gmail.com

 

KONTAKT:

tel. kom. 784 048 608

 

 

 

 

 


Pozostałe aktualności: