Ważna informacja dotycząca turnieju piłkarskiego!

17.09.2015

Informujemy, że w dniu turnieju, to jest w sobotę, 19 września w godzinach 12.00-12.45 bezpośrednio na boisku przyjmowane będą zapisy indywidualne osób, które zadeklarują chęć udziału w turnieju w jednej z dwóch przewidzianych kat. 7-13 i od 14 lat.

Z grona niniejszych osób utworzone zostaną drużyny/drużyna (w oparciu o propozycję zawodników lub przy wskazaniu organizatora), które będą uprawnione do wzięcia udziału w turnieju, o ile pozwoli na to liczba osób, które zadeklarują chęć udziału w turnieju (minimum 4 osoby w drużynie).

W przypadku zapisów indywidualnych w dniu organizacji turnieju nie jest wymagane wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla drużyny przez osobę pełnoletnią!

Warunkiem uczestnictwa w turnieju osoby, która zadeklaruje chęć wzięcia w nim udziału jest przedłożenie organizatorowi przed rozpoczęciem turnieju podpisanego oświadczenia o zgodzie rodzica na udział dziecka w turnieju (dotyczy osoby niepełnoletniej) lub oświadczenia zawodnika o udziale w turnieju piłkarskim (dotyczy osoby pełnoletniej).

Ponadto informujemy, że organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju zespołów czteroosobowych, tym nie mniej przewiduje się organizację rozgrywek w zespołach pięcioosobowych (plus maksymalnie dwóch zawodników rezerwowych).

Tym samym organizator informuje, o dokonaniu w dniu 17 września stosownych zmian w Regulaminie turnieju z dnia 9 września 2015r.

Zaktualizowany Regulamin turnieju dostępny jest na stronie internetowej: www.gdynia-wielkikack.info .

Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w turnieju, na zwycięzców oraz drużyny, które zajmą pozostałe miejsca na podium, czekają nagrody, medale i zdjęcia pamiątkowe.

 

 

 

Pozostałe aktualności: