Koncert w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża - 18.10.2015

29.09.2015

Zapraszamy na koncert w kolejną rocznicę wyboru na papieża Karola Wojtyły - Jana Pawła II, który odbędzie się
18.10.2015 r. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gdyni. 

Requiem - na chór mieszany a cappella
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na 5 rocznicę śmierci

Światowe prawykonanie miało miejsce 22 lutego 2015 w Archikatedrze Lubelskiej przez zespół Camerata Lubelska.
Trud, a zarazem radość pierwszego wykonania na Pomorzu podjęły chóry Rady Chórów Kaszubskich - Lutnia z Luzina,
Morzanie z Dębogórza, Pięciolinia z Lini, Strzelenka z Tuchomia.


Po śmierci papieża JP II powstało wiele utworów poświęconych Jego pamięci, w tym duże formy muzyczne wymagające profesjonalnych wykonawców i  wielkiej orkiestry symfonicznej. Jednak krąg słuchaczy na żywo był zawężony, biorąc pod uwagę obszar całego kraju. Zamierzeniem moim było stworzenie utworu chóralnego poświęconego pamięci naszego papieża, o możliwościach wykonawczych dla chórów mieszanych, które mogą występować w  każdym miejscu. Wybrałem formę mszy żałobnej. Zastosowałem prostą melodyką i  nieskomplikowaną harmonię klasyczną (z  małymi wyjątkami) po to, by utwór stał się przyswajalny nawet przez najmniej wytrawnego słuchacza. Charakter dostojny, ale nie wielce dramatyczny, bowiem śmierć papieża jest wystarczającym cierpieniem dla ludzi. Użyty w mszy charakter melodyki ma być ukojeniem bólu. Utwór powstał po pięciu latach od śmierci papieża, bowiem tyle lat dochodziła do mojej duszy świadomość odejścia. Dopiero, gdy się z tym pogodziłem, przystąpiłem do pisania Requiem. Myślę, że część twórców, szczególnie tych, którzy działali w  ówczesnym ruchu oazowosacrosongowym, z  którego się wywodzę i  którego patronem był kardynał Karol Wojtyła, znalazło się w  podobnym położeniu. Po ukończeniu utwór leżał w  szufladzie, oczekując na swój szczęśliwy dzień. W  ubiegłym roku zaproponowałem wykonanie Requiem panu Przemysławowi Stanisławskiemu, który z wielką radością przyjął moją propozycję. Los sam wyznaczył czas prawykonania w 10-tą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.

Bernard Stieler

REQUIEM

I. Introitus. Requiem
II. Kyrie
III. Sequenz
.   . Dies irae
.   . Recordare
.   . Lacrimosa
.   . Pie Jesu
IV. Offertorim
.   . Domine Jesu
.   . ----
.   . Hostias
V. Sanctus
VI. Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Communio
.   . Lux aeternaWykonawcy:

- Chór Morzanie z Dębogórza - dyr. Przemysław Stanisławski
- Chór Lutnia z Luzina - dyr. Tomasz Fopke
- Chór Pięciolinia z Lini - dyr. Jan Szulc
- Chór Strzelenka z Tuchomia - dyr. Karol Krefta
- Fragmenty Tryptyku rzymskiego Karola Wojtyły w tłumaczeniu na
. język kaszubski Zbigniewa Jankowskiego czyta: Wojciech Schutta
- Partie solowe: Tomasz Fopke
- Dyryguje: Przemysław Stanisławski.

 

 

 

Pozostałe aktualności: