Druga edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego rozstrzygnięta

05.11.2015

W czwartek 5 listopada w Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym dokonano ogłoszenia wyników drugiej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogólna frekwencja w Gdyni wyniosła 20% i była o około 3% wyższa niż w pierwszej jego edycji. Podobna frekwencja odnotowana została w dzielnicy Wielki Kack, gdzie w głosowaniu wzięło udział blisko 20% mieszkańców (19,79%).

Z dostępnej w Wielkim Kacku puli środków finansowych w wysokości 246.818,00 zł dokonano wyboru trzech projektów na łączną kwotę 150.226,40 zł. Najwięcej głosów - bo 991 otrzymał projekt doposażenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20, który wyceniony został na kwotę 75.000,00 zł.  Drugą lokatę z liczbą 557 oddanych głosów uzyskał projekt budowy chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy ul. Lipową a Kościołem, którego koszt oszacowany został na kwotę 65.000,00 zł. Trzecim z projektów zakwalifikowanych do realizacji jest zadanie polegające na montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) przy ul. Starodworcowej. Na projekt ten głosowało 469 osób a jego koszt opiewa na kwotę 10.226,40 zł. Czwarty z projektów z największą liczbą uzyskanych głosów (442) - remont istniejącego chodnika przy ul. Starodworcowej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Krętej - przekroczył o ponad 32 tys. zł pozostałą pulę środków dostępnych do wydania w dzielnicy, w konsekwencji czego nie będzie mógł zostać zrealizowany. W następstwie tego budżet kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w dzielnicy Wielki Kack zasili nie wykorzystana w tym roku kwota środków finansowych w wysokości 96.591,60 zł.

Autorom zwycięskich projektów gratulujemy a wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy za obywatelską postawę i troskę o losy naszej dzielnicy, którą między innymi dzięki inicjatywie budżetu obywatelskiego możemy wspólnie zmieniać na korzyść i umożliwiać jej dalszy rozwój.

 

 

 

 

Pozostałe aktualności: