Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta

11.12.2015 | galeria zdjęć

"Trwają zaplanowane przez GDDKiA spotkania informacyjne dotyczące budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku
Lębork - Obwodnica Trójmiasta. Jedno z takich spotkań odbędzie się 18 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00
w Gdyni Dąbrowie ul. Nagietkowa 73 w Zespole Szkół nr 14".

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej
w terminie do dnia 28.12.2015r. pocztą na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

lub przekazać faksem na nr: 58 511 24 05
bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
z dopiskiem: "Konsultacje społeczne - S6 Trasa Kaszubska".

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia
zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze
względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Szczegóły na stronie:
http://trasakaszubska.pl/?page_id=126

 

 


Pozostałe aktualności: