Pomoc Sąsiedzka

15.02.2016

Szanowni Sąsiedzi,

Rada Dzielnicy Wielki Kack w ramach budowania wspólnoty sąsiedzkiej, chce wprowadzić stałe przedsięwzięcie, polegające na wzajemnej pomocy.

W ramach akcji - "Jak dobrze mieć sąsiada" - zainteresowani mieszkańcy, mogliby pomagać sobie nawzajem w drobnych, codziennych  czynnościach (np. wyprowadzanie psa starszej osobie, robienie zakupów osobie chorej, odśnieżenie posesji osobie starszej). Projekt, który chcemy wprowadzić ma za zadanie pobudzić dobrosąsiedzkie relacje w dzielnicy (np. starsza osoba, której, sąsiad wyprowadza psa, może dzieciom sąsiada pomóc w odrabianiu lekcji), pomoc można odwzajemniać komuś innemu, kto również jej potrzebuje.
Informacje o akcji znajdować się będą w gablotach informacyjnych parafii w Wielkim Kacku, w gablotach Rady Dzielnicy, na stronach internetowych parafii i Rady Dzielnicy. Na tablicach ogłoszeniowych związanych z projektem będzie znajdować się informacja o tym, że sąsiedzi współpracują ze sobą na własną odpowiedzialność.

Szczegółowe informacje na temat projektu, oraz informacja jaka pomoc jest aktualnie  dostępna znajdowałyby się w biurze rady w godzinach pracy biura.

Każdy zainteresowany otrzymaniem pomocy lub pomaganiem sąsiadowi powinien przyjść do biura lub wysłać maila z opisem jakiej pomocy potrzebuje, lub jaką pomocą może służyć, ze swoim numerem telefonu i kserem lub scanem dowodu tożsamości w celu zapobieżenia ewentualnym oszustwom. (telefon i ksero dowodów będą dostępne tylko do dyspozycji biura).

Lista potrzeb byłaby uzupełniana na bieżąco w godzinach pracy biura.

W związku z powyższym pomysłem chcemy się Państwa zapytać czy taka działalność  jest potrzebna w dzielnicy. Jeśli tak bardzo prosimy o sygnały.

Pozdrawiamy

Rada Dzielnicy Wielki Kack

 

 

 

Pozostałe aktualności: