Otwarte Dzielnice - prace ceramiczne do odebrania

27.07.2016

Szanowni Państwo, w biurze Rady Dzielnicy Wielki Kack istnieje możliwość odebrania prac ceramicznych
tworzonych podczas warsztatów na festynie "Otwarte Dzielnice" przy SP20 w dniu 18.06.2016.

Biuro czynne jest we wtorki w godz. 8.00-14.00 oraz środy w godz. 11.00-19.00.

 

 

 

Pozostałe aktualności: