Głosowanie w konkursie "Przyjazna dzielnica" - 12-25.09.2016

12.09.2016

Wraz  z rozpoczęciem głosowania na projekty w trzeciej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (BO) rusza głosowanie na projekty w konkursie "Przyjazna dzielnica", które podobnie jak BO odbywać się będzie w termie od 12 do 25 września.

Po zakończeniu głosowania na zadania z Budżetu Obywatelskiego, osoba głosująca zostanie poproszona o ponowne wybranie jednej z dzielnic i wskazanie projektów przygotowanych przez Rady Dzielnic wraz z lokalnymi partnerami, to jest z osobami prawnymi działającymi na terenie Gdyni i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdyni.

Wybór projektów będzie odbywał się analogicznie do tego w Budżecie Obywatelskim, z tą różnicą, że każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać maksymalnie trzy projekty, które należy później uszeregować w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego. Projekty uznane za najważniejsze (oznaczone przez głosującego cyfrą "1") otrzymają 3 punkty, zaś propozycje najmniej istotne (oznaczone przez głosującego cyfrą "3") - jeden punkt.

W ramach realizacji konkursu "Przyjazna dzielnica" każda z Rad Dzielnic była zobowiązana przygotować w partnerstwie lokalnym co najmniej trzy projekty dotyczące działań z zakresu: szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny.

Informacje o projektach zgłoszonych w dzielnicy Wielkie Kack, w tym skrócone opisy oraz zeskanowane formularze wniosków,  na które mieszkańcy będą mogli głosować, znajdują się na pod niniejszym linkiem.

Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogą zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. W sumie, na cały konkurs "Przyjazna Dzielnica" przeznaczono w budżecie na ten rok 550 000 zł.

Materiał zredagowany ma bazie tekstu informacyjnego, przekazanego przez organizatora konkursu "Przyjazna dzielnica".

 

 


Pozostałe aktualności: