Rusza głosowanie w kolejnej edycji "Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego"

12.09.2016

Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. W tym roku mieszkańcy Wielkiego Kacka mają do wyboru 8 projektów, które zakwalifikowane zostały do fazy głosowania spośród 16 projektów zgłoszonych przez wnioskodawców na etapie składania wniosków, co było rekordową ilością w porównaniu z innymi gdyńskimi dzielnicami. Spośród zakwalifikowanych projektów  najwięcej bo aż 7 dotyczy kategorii "inwestycje i remonty",  1 projekt związany jest z rekreacją.

Pełna lista zgłoszonych projektów wraz z opisem każdego z nich znajduje się pod tym linkiem

Do wydania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Wielkim Kacku znajduje się kwota w wysokości: 351 822,44 zł.

W tym roku zmianie uległa sama formuła wyboru projektów. Mieszkańcy po wybraniu jednej z  dzielnicy Gdyni będą mogli skorzystać z opcji wyboru maksymalnie 5 projektów, które następnie uszeregują w kolejności według własnego uznania - od najważniejszego do najmniej znaczącego projektu, na który zamierzają oddać głos. Nie ma jednak obowiązku wyboru aż 5 projektów, można zagłosować na 1 lub na mniej niż 5 projektów. W oparciu o zaproponowany ranking,  każdemu z wybranych projektów przyznana zostanie odpowiednia ilość punktów w skali od 1 do 5, według następujących zasad:

  • projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą "1") otrzymają 5 punktów,
  • projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą "2") otrzymają 4 punkty,
  • projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą "3") otrzymają 3 punkty,
  • projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą "4") otrzymają 2 punkty,
  • projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą "5") otrzymają 1 punkt.


Na liście dzielnicowej projekty będą uszeregowane według kolejności określonej w losowaniu. Samo głosowanie będzie podzielone na dwa kroki - najpierw trzeba będzie zaznaczyć popierane projekty, a dopiero później uszeregować je w kolejności.

Środki będą przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Realizowane będą projekty, które zdobędą największą liczbę punktów, aż do wyczerpania się środków przeznaczonych na daną dzielnicę. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty będą miały taką samą liczbę punktów, o wyborze zadecyduje większa liczba głosujących. Środki, których nie uda się rozdysponować, powiększą pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji.

Głosowanie potrwa od 12 do 25 września i będzie odbywało się, podobnie jak w poprzednich edycjach za pośrednictwem strony internetowej: www.bo.gdynia.pl.
Osobom nieposiadających dostępu do Internetu organizator umożliwi głosowanie w punktach stacjonarnych, których lista znajduje się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni, bez względu na wiek. W praktyce oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Materiał przygotowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej: www.bo.gdynia.pl.

 

 

 

Pozostałe aktualności: