Horyzont Zawodowy

24.11.2016

 

HORYZONT ZAWODOWY - projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Fundacja Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

 

Horyzont Zawodowy

 

Po szczegóły kliknij [TUTAJ].

 

 

Pozostałe aktualności: