Inauguracja pętli trolejbusowej Wielki Kack Fikakowo i uruchomienie bezpośredniej komunikacji trolejbusowej do centrum Miasta - 19.12.2016

15.12.2016

W najbliższy poniedziałek 19 grudnia 2016 r. nastąpi oficjalne otwarcie pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków gminnych a jego budowy podjęła się wybrana w lipcu tego roku przez Miasto w drodze przetargu firma budowlano-drogowa MTM S.A.

Koszt realizacji inwestycji z uwzględnieniem kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego, który powierzono wybranej w drodze przetargu firmie Inwest Wybrzeże Sp. z o.o. - opiewał na kwotę: 1 258 405,45 zł i objął poza zadaniem budowy samej pętli, wykonanie nowego układu drogowego u zbiegu ul. Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - w tym: oświetleniem ulicznym, ciągami pieszych oraz zielenią. Inwestycja została zrealizowana w rekordowo krótkim czasie, niespełna 4 miesięcy.

Z uwagi na fakt, że trolejbusy wjeżdżające na osiedle Fikakowo poruszać się będą z wykorzystaniem pomocniczego bateryjnego napędu elektrycznego, nie było konieczności budowania sieci trakcyjnej, zarówno w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego, która stanowi trasę przejazdu trolejbusu, jak i na samej pętli, gdzie zainstalowano jedynie punkt ładowania bateryjnego trolejbusów.

Wraz z oddaniem pętli do użytku, tego samego dnia, to jest w poniedziałek 19 grudnia b.r. uruchomiona zostanie bezpośrednia komunikacja trolejbusowa pomiędzy centrum miasta a osiedlem Fikakowo. Pierwszy kurs, na inaugurację połączenia wykonany zostanie ze śródmieścia Gdyni. O godzinie 11:20 z przystanku Skwer Kościuszki - Infobox 02 i godzinie 11:25 spod głównego wejścia do Urzędu Miasta Gdyni odjedzie specjalny trolejbus do osiedla Fikakowo. Uroczystość otwarcia nowej pętli trolejbusowej rozpocznie się w miejscu jej zlokalizowania o godzinie 12:00. Pierwszy trolejbus linii 29 do Dworca Głównego PKP odjedzie z pętli o godzinie 12:10.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - połączenie na Fikakowo realizowane będzie trolejbusami linii 29 na trasie: Gdynia Dworzec Główny PKP - Wielki Kack Fikakowo. Wybrane kursy linii 29 będą wykonywane również na Fikakowo z pętli "Grabówek SKM" przy ul. Zakręt do Oksywia.
Kursy powrotne z osiedla Fikakowo do Grabówka SKM będą realizowane z oznaczeniem 710, pozostałe do Dworca Głównego PKP z numerem 29.

Linia 29 funkcjonować będzie we wszystkie dni tygodnia, z częstotliwością 20-30 minut.

Do nowej pętli skierowane zostaną także autobusy linii 153. Tym samym wprowadzona zostaje zmiana polegająca na wycofaniu komunikacji miejskiej z ul. Szefki i skierowaniu jej dwukierunkowo na ul. Gryfa Pomorskiego. Jednocześnie, z uwagi na uruchomienie komunikacji trolejbusowej na Fikakowie, zakres czasowy funkcjonowania linii 153 zostanie ograniczony. W dni powszednie od poniedziałku do piątku autobusy będą kursować w godz. 5 - 21, a w soboty - w godz. 9:30 - 15:30.

Uwaga! Linia 29 w dniu 19 grudnia zacznie funkcjonować ok. godz. 12 (dotyczy to także kursów 710 z Fikakowa).

 


 

Nowa pętla "Wielki Kack Fikakowo" w Gdyni - uruchomienie komunikacji trolejbusowej do osiedla Fikakowo

Pętla trolejbusowa Wielki Kack Fikakowo

 


Szczegłółowe rozkłady jazdy linii 29 i 153 oraz linii 710 w kursach z przystanku Wielki Kack Fikakowo 01.

Szczegłółowe rozkłady jazdy linii 29 i 153 oraz linii 710.

Szczegółowe rozkłady jazdy linii 29 oraz 710 na dzień 19 grudnia 2016.

 

 


Pozostałe aktualności: