Konsultacje społeczne "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030"

25.02.2017

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu nowej "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030", w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat, zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

Projekt nowej strategii rozwoju Gdyni wraz z formularzem konsultacyjnym, za pomocą którego można zgłaszać swoje uwagi oraz opinie dostępny jest w wersji online na stronie www.2030.gdynia.pl oraz na portalu miejskim www.gdynia.pl w zakładce "Dla mieszkańców" - Moja Gdynia 2030.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 15 lutego do 8 marca 2017 r.

 

Gdynia 2030

 

 

 

 

Pozostałe aktualności: