PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW WIELKIEGO KACKA

30.03.2017

Rada Dzielnicy Wielki Kack wraz z firmą SMILE REPREZENT

zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy: 1-6) z terenu Wielkiego Kacka oraz Karwin

do udziału w przeglądzie artystycznym "MŁODE TALENTY WIELKIEGO KACKA".


Konkurs odbędzie się w dniu 3 maja o godz. 17.00 podczas dorocznego festynu majowego przy Źródle Marii za Obwodnicą. (scena przy Kapliczce). Udział w konkursie jest bezpłatny.


W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy artystyczne w jednej z wybranych kategorii:

śpiew, taniec indywidualny, taniec grupowy, gimnastyka artystyczna, balet.


Czas występu nie może przekroczyć 2 minut.

 

Zapisy przyjmowane są w terminie do dnia 23 kwietnia drogą elektroniczną pod adresem:
KONKURS@SMR.COM.PL.

 

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe do przesłania organizatorowi:

- wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika formularz zgłoszeniowy

- podkład muzyczny uczestnika/ów, niezbędny do przeprowadzenia występu

- próbka umiejętności zarejestrowana w formie nagrania audio/video lub link do nagrania na YouTube.


O zakwalifikowaniu uczestników do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń

oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.


Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo przez organizatora o zaproszeniu

do udziału w konkursu w terminie do 25 kwietnia.


Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

Pozostałe aktualności: