Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie Młode Talenty Wielkiego Kacka

24.04.2017

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że do dnia 1 maja przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie "MŁODE TALENTY WIELKIEGO KACKA".

Konkurs odbędzie się w dniu 3 maja o godz. 17.00 podczas dorocznego festynu majowego przy Źródle Marii. (scena przy Kapliczce).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w klasach 1-6,  zamieszkujących  tereny Wielkiego Kacka oraz Karwin.

W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy artystyczne w jednej z wybranych kategorii:

śpiew, taniec indywidualny, taniec grupowy, gimnastyka artystyczna, balet.

Wstępna rejestracja uczestników odbywa się w terminie do dnia 1 maja drogą elektroniczną pod adresem: KONKURS@SMR.COM.PL.

Dokonując wstępnego zgłoszenia udziału w konkursie należy podać dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły) oraz wybraną kategorię.

Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w konkursie jest stawienie się w dniu 3 maja 2017 o godz. 15.30 pod scenę przy Kapliczce Źródło Marii oraz dopełnienie wszelkich formalności, o których mowa w Regulaminie konkursu (pkt. 9).

Wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika formularz zgłoszeniowy wraz z podkładem muzycznym zarejestrowanym na elektronicznym nośniku danych (mp3/mp4) należy przekazać organizatorowi najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń i udziału w konkursie!

 

Materiały do pobrania:

 

Pozostałe aktualności: