Historia

Wielki Kack dawniejWielki Kack założony został w średniowieczu nad potokiem Źródło Marii. Pierwsza wzmianka o osadnictwie na terenie Wielkiego Kacka pochodzi z 1227 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Mściwoja, który podarował wieś "Katzco" biskupom włocławskim. Zabudowa już wtedy skupiała się wzdłuż Potoku Źródła Marii i wzdłuż obecnej ulicy Źródła Marii. W 1282 roku istniała tu już parafia. W 1894, na miejscu starej świątyni, został tam wybudowany kościół św. Wawrzyńca, który zachował się do dziś. Na początku lat 20. XX wieku powstała tu linia kolejowa łącząca Gdynię z Kokoszkami. W 1930 oddano do dziś istniejący odcinek magistrali węglowej z Gdyni na Śląsk. Magistrala węglowa była najnowocześniejszą linią kolejową w Europie. W związku z budową kolei osuszono jezioro położone obok trasy kolejowej, zwane Morzem Kackim. Wioska Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 roku została kolejną dzielnicą Gdyni. W 1987 roku nastąpiła secesja Karwin i Dąbrowy z Wielkiego Kacka.

Kapliczka Źródło Marii znajdująca się na Wielkim Kacku

W Wielkim Kacku można podziwiać także inne budynki pochodzące z wcześniejszych wieków, o charakterze świeckim, jak np. stare domy mieszkalne czy karczma.

Oprócz wymienionych zabytków, na terenie Wielkiego Kacku, nieopodal linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna znajduje się kapliczka nazwana Źródło Marii, z której wybija potok o takiej samej nazwie.

Najstarsza część Wielkiego Kacka, o charakterze wiejskim, znajduje się w okolicy torów kolejowych oraz potoku Źródło Marii. Zabudowę stanowią domki jednorodzinne i liczne gospodarstwa.

Część dzielnicy zbudowana po przyłączeniu Wielkiego Kacku do Gdyni położona jest na skarpie i znajdują się tam głównie bloki mieszkalne.

Za obwodnicą trójmiejską i częścią Lasów Oliwskich, patrząc od strony centrum dzielnicy, położona jest jej trzecia część – Kacze Buki. Znajdują się tam głównie pola i gospodarstwa oraz zakład przemysłowy Polifarb i zajezdnia autobusowa.

Administracyjnie do Wielkiego Kacka należy też Wysoka składająca się z trzech ulic położonych w otoczeniu gdańskiej dzielnicy Osowa, położonych pomiędzy ul. Kielnieńską (należącą do Gdańska), Centrum Handlowym Osowa a pętlą autobusową linii ZTM Gdańsk nr 179; częścią Wielkiego Kacka jest też osada leśna Gołębiewo, leżąca przy granicy z Sopotem.

źródło: Wikipedia