Czwarta edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego zakończona

03.10.2017

Zakończyło się głosowanie w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni.
W dzielnicy Wielki Kack wybrany został projekt pn. WIELKOKACKI PROJEKT PIESZY.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną trzy zadania inwestycyjne w otoczeniu ulicy Starodworcowej - budowa chodnika na początkowym odcinku drogi w pobliżu skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską, oświetlenie uliczne pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Maszopów i Stolemów oraz skwer z małą architekturą i zielenią w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 20.

Na  zwycięski projekt zagłosowało łącznie 1005 Gdynian. Został one wyceniony na kwotę 313 170 zł, a więc blisko 100% dostępnej puli środków w wysokości 314 659 zł.
Frekwencja w głosowaniu w Wielkim Kacku wyniosła 18,25%.

Równolegle z głosowaniem na budżet obywatelski odbyło się głosowanie na projekty w ramach inicjatywy "Przyjazna dzielnica". Do wydania, podobnie jak w innych dzielnica była kwota 25 000 zł.

Zwycięskim okazał się projekt pn. MŁODZI RATOWNICY W WIELKIM KACKU (752 głosów), którego koszt wyceniony został na kwotę 11 640 zł.

Zakłada on zorganizowanie kursu pierwszej pomocy prowadzonego przez Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dla uczniów SP nr 20 oraz innych dzieci z dzielnicy Wielki Kack. Kurs odbywać się będzie w roku szkolnym 2017/2018 w kilku grupach i będzie dostosowany do wieku uczniów.

Drugim z wybranych przez mieszkańców projektów okazał się KASZUBSKI DZIEŃ DZIECKA W WIELKI KACKU (681 głosów), którego koszt oszacowany został na kwotę 12 500 zł.

W ramach realizacji projektu planowane jest zorganizowanie w dniu 2 czerwca 2018 r. kilkugodzinnego festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Wielkiego Kacka. W programie imprezy znajdą się min. kaszubski spektakl dla dzieci, nauka zumby, warsztaty dla dzieci w tym malowanie na ceramice, a także konkurs wiedzy o regionie.

Frekwencja w głosowaniu na projekty w ramach Przyjaznej Dzielnicy wyniosła w Wielkim Kacku 13,28%.

Wnioskodawcom wybranych projektów serdecznie gratulujemy ich wybrania.

 

 

 

 

Pozostałe aktualności: