XXX sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack - 10.04.2018

 

Porządek XXX sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack

Protokół z XXX sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack