Głosowanie na projekty w ramach "BO 2018" w toku

25.06.2018

Trwa głosowanie na projekty w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO) w Gdyni.

Jesteśmy na półmetku głosowania, które rozpoczęło się 18 czerwca i potrwa do poniedziałku, 2 lipca tego roku.

Głosy można oddawać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości poprzez podanie numeru PESEL oraz imienia matki.

Mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy nie mają dostępu do Internetu lub potrzebują pomocy przy korzystaniu z komputera czy urządzenia mobilnego, mogą zagłosować w Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 14 na Karwinach (ul. Brzechwy 3/5) lub w siedzibie Rady Dzielnicy Wielki Kack przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni (godziny pracy biura: wtorek, godz. 11.00-19.00, środa, godz. 8.00-14.00). Punkt do głosowania zlokalizowany jest również w Laboratorium Innowacji Społecznych, mieszczącym się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/9.

W ramach głosowania można wybrać projekty tylko z jednej dzielnicy, nie musi to być jednak dzielnica stałego zamieszkania osoby głosującej.

W Wielkim Kacku mieszkańcy mają do wyboru 3 projekty, dwa dotyczą zadań drogowych (remont nawierzchni jezdni, budowa chodników wraz z oświetleniem, małą architekturą i zielenią), trzeci projekt związany jest zakupem defibrylatora dla osiedla Fikakowo. Informacje o poszczególnych projektach dostępne są w tym miejscu.

Tegoroczna pula środków do wydania w ramach BO wynosi w Wielkim Kacku 320 600 zł.

Jeśli zdecydujemy się na wybór dwóch projektów (o ile pozwali na to limit dostępnych dla dzielnicy środków) należy uszeregować je według kolejności ich ważności. Cyfrą ?1? oznaczamy projekt, który uważamy za najważniejszy, a cyfra ?2? zadanie, które wybieramy jako drugie w kolejności.

Jak na razie frekwencja w głosowaniu na BO 2018 w Wielkim Kacku po 7 dniach trwania głosowania jest na dosyć niskim poziomie i wynosi 4,42%, dla porównania najwyższy wynik notuje dzielnica Mały Kack (15,34%), która tym samym w ramach premii za najwyższą frekwencję - ma szansę na realizację dodatkowego projektu, który znajdzie uznanie mieszkańców, ale nie mógłby zostać zrealizowany z uwagi na wykorzystanie puli dostępnej dla dzielnicy środków na inne wybrane przez osoby głosujące projekty.

Równolegle z głosowaniem na BO 2018 trwa głosowanie na projekty w ramach inicjatywy Przyjazna Dzielnica. Do wydania w naszej dzielnicy na ten cel jest kwota 25 000 zł.

W Wielki Kacku zgłoszonych zostało 6 projektów. Szczegółowy opis każdego z nich dostępny jest w tym miejscu.

Zasady głosowania na projekty w Przyjaznej Dzielnicy są podobne jak w BO, można wybrać taką ilość projektów, których suma mieście się w limicie dostępnej dla dzielnicy kwoty środków, a następnie uszeregować je w kolejności ważności, analogicznie jak w głosowaniu w budżecie obywatelskim.

Zachęcamy mieszkańców, którzy nie oddali jeszcze swoich głosów - do czynnego udziału w obu inicjatywach. Pamiętajmy, swój głos mogą oddać nawet dzieci.

 

 

 

Pozostałe aktualności: