Głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim oraz w Przyjaznej Dzielnicy zakończone

05.07.2018

Za nami piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni.

W Wielkim Kacku mieszkańcy wybierali spośród trzech projektów, mając na ten cel do wydania kwotę 320 600 zł.

Najwięcej głosów (893) oddano na "Wielkokacki Projekt Pieszy 2018", obejmujący budowę brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej (od kościoła do budynku nr 33A) oraz instalację oświetlenia i kameralizację wzdłuż ul. Starodworcowej (na odcinku od Maszopów do Ornej), wraz z nasadzeniami niskiej zieleni i aranżacją małej architektury w obu miejscach. Koszt realizacji całego projektu wyceniono na kwotę 304 670 zł.

Drugim z wybranych projektów (509 głosów) okazało się zadanie obejmujące zakup w kwocie 9500 zł ogólnodostępnego defibrylatora AED - urządzenia do ratowania życia, który zainstalowany zostanie na osiedlu Fikakowo przy ul. Gryfa Pomorskiego w miejscu pobliskiego boiska sportowego, placu zabaw i przystanku komunikacji miejskiej.

Trzeci z dostępnych projektów - wymiana nawierzchni na ul. Górniczej na wysokości posesji Górnicza 12-26, wyceniony na kwotę 319 800 zł, otrzymał najmniej głosów (300) i z uwagi na brak wystarczającej ilości środków finansowych w ramach przypadającej dla dzielnicy puli, nie zostanie zrealizowany.

Frekwencja w głosowaniu na Budżet Obywatelski 2018 wyniosła w Wielkim Kacku 10,09% i była niższa niż średnia frekwencja dla całej Gdyni (13,04%). Dla porównania najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo - 42,7%, dzięki czemu zrealizowany tam zostanie dodatkowy projekt w ramach premii "+1", nieco mniej - bo 40,99% uzyskano w Małym Kacku.

Równolegle z głosowaniem na Budżet Obywatelski przeprowadzone zostało głosowanie na projekty w trzeciej edycji Przyjaznej Dzielnicy.

W Wielkim Kacku można było wybierać spośród sześciu projektów, mając na ten cel do wydania kwotę 25 000 zł.

Największą liczbę głosów (491) uzyskał projekt "Aktywny Krajoznawczo Wielki Kack", którego realizację wyceniono na kwotę 12 450 zł. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną rajdy krajoznawcze Nordic Walking, terenowe rekreacyjne imprezy na orientację a także spacery historyczne po dzielnicy Wielki Kack.

Drugim z wybranych projektów okazał się projekt "Młodzi ratownicy w Wielkim Kacku" (417 oddanych głosów), obejmujący kurs pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20. Koszt realizacji tego projektu wyceniony został na kwotę 12 468 zł.

Pozostałe zgłoszone projekty znalazły się poniżej progu limitu budżetowego i nie zostaną zrealizowane.

Frekwencja w głosowaniu na Przyjazną Dzielnicę wyniosła w Wielkim Kacku 10,54% i była zbliżona do średniej frekwencji w całej Gdyni (10,24%). Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicy Pustki Ciskowskie - Demptowo - 26,13%.

Wnioskodawcom zwycięskich projektów serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Pozostałe aktualności: