Rada Dzielnicy Wielki Kack

Zarząd dzielnicy Wielki Kack

Przewodniczący: Marek Rodak
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Korbeń
Wiceprzewodniczący: Jan Labudda

 

 

 

Biuro:
tel. 58 629-44-03
ul. Starodworcowa 36
81-575 Gdynia (SP 20)
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl

Godziny pracy:
Wtorek:  11:00-19:00
Środa:    08:00-14:00
W dniach 3-4 lipca 2018 biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne.

Dyżury:
- Radni Dzielnicy pełnią dyżury we wtorki w godzinach 17:30-18:30.
- W pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18:00-19:00 w biurze dyżuruje Rewirowy Straży Miejskiej.
- W ostatni wtorek miesiąca w biurze rady dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w godz. 17:30-18:30.

Obsługa biura:
Grzegorz Taraszkiewicz

 

Radni dzielnicy Wielki Kack

Jan Labudda
Mariusz Pająk
Piotr Szpajer
Aleksandra Korbeń
Marek Rodak
Joanna Porada
Paweł Kurski
Renata Pacholarz
Grzegorz Baran
Marcin Kowalewski
Krzysztof Piwnicki
Maciej Zawadzki
Jakub Kocikowski
Marcin Kubic
Bogdan Grzybowski