Kontakt

Rada Dzielnicy Wielki Kack

Biuro:
tel. 58 629-44-03
ul. Starodworcowa 36
81-575 Gdynia (SP 20)
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl

Godziny pracy:
Wtorek:  8.00-14.00
Środa:   11.00-19.00

Dyżury:
- Radni Dzielnicy pełnią dyżury w środy w godzinach 18.00-19.00.
- W pierwszą środę miesiąca w godzinach 18.00-19.00 w biurze dyżuruje Rewirowy Straży Miejskiej.
- W ostatnią środę miesiąca w biurze rady dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w godz. 18.00-19.00.

Obsługa biura:
Grzegorz Taraszkiewicz