Kontakt

Rada Dzielnicy Wielki Kack

Biuro:
tel. 58 629-44-03
ul. Starodworcowa 36
81-575 Gdynia (SP 20)
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl

Godziny pracy:
Wtorek: 11:00-19:00
Środa:   08:00-14:00
W dniu 26 września 2017 (wtorek) biuro czynne do godz. 17:00

Dyżury:
- Radni Dzielnicy pełnią dyżury we wtorki w godzinach 17:30-18:30.
- W pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18:00-19:00 w biurze dyżuruje Rewirowy Straży Miejskiej.
- W ostatni wtorek miesiąca w biurze rady dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w godz. 18:00-19:00.

Obsługa biura:
Grzegorz Taraszkiewicz