Rostrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

10.08.2011

 

Protokół z posiedzenia komisji rozstrzygającej konkurs fotograficzny

zorganizowany przez Radę Dzielnicy Wielki Kack

Dnia 03 sierpnia 2011 roku zebrała się komisja konkursowa i oceniła prace zgłoszone do konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Wielki Kack.

W skład komisji wchodzili radni dzielnicy Wielki Kack w osobach: Ewa Bajon,

Aleksandra Korbeń, Hanna Paradowska, Joanna Lehmann-Formella, Marcin Kubic, Jan Labudda, Marek Multa, Marek Rodak i Zaidan-Al Jibouri Riadh.

Każdy uczestnik konkursu mógł wykonać 2-3 fotografie ciekawych miejsc

na terenie Kaczych Buków.

Prace konkursowe w formacie A-4 mogły być kolorowe, czarno-białe lub

w sepii oraz oprawione w passe-partout w formacie A-3.

Jury, oceniając oryginalne i twórcze podejście do tematu konkursu oraz spełnienie wymagań regulaminowych, zdecydowało nagrodzić dwoje uczestników:

- Agatę Śliwińską w kategorii młodzieży,

- Tomasza Hościło w kategorii dorosłych.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy wygranej i zapraszamy po odbiór nagród podczas festynu, organizowanego w dniu 15. sierpnia 2011 przy Źródle Marii

za Obwodnicą Trójmiasta.

Festyn rozpoczyna się o godzinie 15.00, a wręczenie nagród przewidziane jest

około godziny 18.00.

W imieniu komisji konkursowej podpisała

przewodnicząca komisji kultury Rady Dzielnicy Wielki Kack:

Ewa Bajon

Pozostałe aktualności: