Komisje Rady Dzielnicy Wielki Kack

 

UCHWAŁA NR II/1/2015
z dnia 6 maja 2015 roku
RADY DZIELNICY WIELKI KACK

w sprawie: powołania i składu stałych komisji Rady Dzielnicy wielki Kack

Działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXIII/495/04 z dnia 22
września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy wielki Kack (MRMG 32/2004, poz. 229 z dnia
13 października 2004 r., z późn. zm.) - Rada Dzielnicy Wielki Kack uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się następuiące Komisje Rady Dzielnicy wielki Kack

1. KOMISJA SPORTU I TURYSTYKI

Pan Piotr Szpajer
Pan Maciej Zawadzki
Pan Paweł Kurski
Pan Krzysztof Piwnicki

2. KOMISJA KULTURY

Pan Grzegorz Baran
Pani Joanna Porada

3. KOMISJA INWESTYCYJNA

Pan Grzegorz Baran
Pan Piotr Szpajer
Pan Marcin Kowalewski
Pan Jakub Kocikowski
Pan Mariusz Pająk
Pan Paweł Kurski
Pan Krzysztof Piwnicki

4. KOMISJA INFORMACYJNA

Pan Piotr Szpajer
Pan Maciej Zawadzki
Pan Paweł Kurski
Pan Jakub Kocikowski

5. KOMISJA BEZPIECZENSTWA

Pani Aleksandra Korbeń
Pani Renata Pacholarz
Pan Mariusz Pająk
Pan Krzysztof Piwnicki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DZIELNICY WIELKI KACK

Marek Rodak

 

 


UZASADNIENIE

Na podstawie Statutu Rady Dzielnicy Wielki Kack, radni postanowili powołać i ustalić
składy stałych komisji. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15/0/0) postanowili podjąć
stosowną uchwałę.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DZIELNICY WIELKI KACK

Marek Rodak