Wigilia 2011

W dzień Bożego Narodzenia,
Radość wszelkiego stworzenia.
Wesoło razem śpiewajmy ...
Hej kolęda, kolęda!

Po raz kolejny, dnia 16 grudnia br., Rada Dzielnicy Wielki Kack zorganizowała dla starszych i samotnych mieszkańców z naszego rejonu uroczystą Wigilię. Dzięki gościnności księdza prałata Ryszarda Kwiatka przygotowaliśmy w domu parafialnym stoły dla blisko stu osób. Najpierw goście udali się do kościoła na krótkie nabożeństwo, a potem przeszli do kawiarni „Przystań”, gdzie czekała na nich uczta wigilijna. Wysłuchawszy życzeń Przewodniczącego Rady Dzielnicy p.Marka Rodaka i Radnego Rady Miasta p. Stanisława Borskiego, uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem. Na sali zrobiło się gwarno i wokół słychać było same życzliwe słowa. Następnie podano ciepły barszcz i smażonego karpia, więc z apetytem zabrano się do konsumpcji. Na stole nie zabrakło też innych ryb oraz różnych słodkości. W przerwach między posiłkami śpiewano kolędy i wspominano dawne czasy w Wielkim Kacku. Okazało się, że najstarsi mieszkańcy naszej dzielnicy znają nie tylko trzecią i czwartą zwrotkę wielu kolęd, ale często potrafią zaśpiewać kilka następnych, o których młodzi nawet nie słyszeli. W miłej i serdecznej atmosferze minęło kilka godzin spotkania, a na pożegnanie obdarowano zaproszonych gości świątecznymi paczkami.To była udana uroczystość, która pokazała, że życzliwość i otwarte serca na innych dają zadowolenie i satysfakcję wszystkim stronom, zarówno gościom, jak i angażującym się w przygotowanie imprezy członkom Rady Dzielnicy.

Do spotkania w następnym roku
- Ewa Bajon
Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Dzielnicy Wielki Kack